Április 30. – 61. nap

  Szám 17-18 A füstölők. 17 1Így szólt az Úr Mózeshez: 2„Mondd meg Eleazárnak, Áron pap fiának, szedje össze a füstölőket a tűzvész színhelyéről, ezt a nem megengedett tüzet pedig vigye el; mert meg vannak szentelve, 3bár olyanok füstölői voltak, akik főbenjáró bűnt követtek el. Kalapáljátok szét őket az oltár beborítására vékony lemezekké, hiszen felajánlották... Bővebben →

Április 29. – 60. nap

  Szám 15-16 VI. AZ ÁLDOZAT BEMUTATÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 15 1Ezt mondta az Úr Mózesnek: 2„Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha majd eljuttok arra a földre, amelyet lakóhelyül adok nektek, 3s égőáldozatot akartok bemutatni az Úrnak, vagy nagy vagy kis állatból véres áldozatot, fogadalom teljesítésére, önkéntes adományként vagy ünnepi áldozat gyanánt, hogy kellemes... Bővebben →

Április 28. – 59. nap

  Szám 13-14 Hírszerzők mennek Kánaánba. 13 1Ezt mondta az Úr Mózesnek: 2„Küldj előre embereket, hogy szerezzenek híreket Kánaán földje felől, amelyet Izrael fiainak szándékozom adni. Atyáik minden törzséből küldjetek egyet, olyat, aki a vezetők közé tartozik.” 3Mózes tehát előreküldte az Úr parancsára ezeket a megbízható embereket Paran pusztájáról, akik Izrael fiainak fejei közül valók... Bővebben →

Április 27. – 58. nap

  Szám 11-12 V. ÁLLOMÁSOK A PUSZTÁBAN Tabera. 11 1S a nép fennhangon panaszolta az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Ennek hallatára az Úr haragra gerjedt: kiütött közöttük az Úr tüze, s pusztítást okozott a tábor peremén. 2Akkor a nép Mózeshez fordult, Mózes pedig közbenjárt értük az Úrnál. Erre a tűz kialudt. 3A Tabera... Bővebben →

Április 26. – 57. nap

Szám 9-10 IV. A HÚSVÉT ÉS AZ ÚTRA KELÉS A húsvét megülése. 9 1Azt mondta az Úr Mózesnek a Sínai pusztából való kivonulásuk után a második esztendő első hónapjában: 2„Izrael fiai az arra kijelölt időben üljék meg a húsvétot. 3E hónap tizennegyedik napján üljétek meg, estefelé (a kijelölt időben), a rá vonatkozó törvények és szabályok... Bővebben →

Április 25. – 56. nap

  Szám 7-8 III. A TÖRZSEK VEZÉREINEK ÁLDOZATI AJÁNDÉKA ÉS A LEVITÁK FÖLSZENTELÉSE A szekerek felajánlása. 7 1Amikor Mózes elkészült a hajlékkal, és minden fölszerelésével együtt fölszentelte, s az oltárt és tartozékait is fölkente és fölszentelte, 2Izrael vezérei, a családok fejei, azaz a törzsek vezetői, s a számba vettek elöljárói ajándékokat hoztak. 3Hat fedett szekeret... Bővebben →

Április 24. – 55. nap

  Szám 5-6 II. KÜLÖNFÉLE TÖRVÉNYEK A tisztátalanok eltávolítása. 5 1Ezt mondta az Úr Mózesnek: 2„Parancsold meg Izrael fiainak, hogy távolítsák el a táborból, aki leprában vagy folyásban szenved, vagy akit holttest fertőzött meg. 3Akár férfi, akár nő, távolítsák el, utasítsák ki a táborból, nehogy megfertőzzék táborukat, ahol közöttük lakom.” 4Izrael fiai így tettek, s... Bővebben →

Április 23. – 54. nap

Szám 3-4 LÉVI TÖRZSE A) A papok. 3 1Ezek voltak tehát Áron és Mózes leszármazottai abban az időben, amikor az Úr szólt Mózeshez a Sínai-hegyen. 2S ezek Áron fiainak a nevei: Nadab, az elsőszülött, Abihu, Eleazár és Itamár. 3Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak a nevei, akik a papi tisztség betöltésére kaptak megbízatást. 4Nadab és... Bővebben →

Április 22. – 53. nap

Szám 1-2 I. A SZÁMBAVÉTEL 1 1Egyiptom földjéről való kivonulásuk után a második év második hónapjának első napján így szólt az Úr Mózeshez a megnyilatkozás sátorában a Sínai pusztán: 2„Vegyétek mind számba Izrael fiainak egész közösségét, nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva az összes férfit, egyenként. 3Húsz évtől fölfelé, te és Áron vegyétek számba... Bővebben →

Április 21. – 52. nap

Lev 25-27 A SZENT ÉVEK A) szombatév. 25 1Az Úr a Sínai-hegyen ezt mondta Mózesnek: 2„Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Ha majd elérkeztek arra a földre, amelyet adok nektek, a föld tartson szombatot az Úrnak. 3Hat éven át vesd be földedet, hat éven át metszd meg szőlődet és gyűjtsd be termését. 4De a... Bővebben →

Április 20. – 51. nap

Lev 23-24 Az ünnepek megszentelése. A) A szombat. 23 1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: (Az Úr ünnepei, amelyeket szent ünnepi összejövetellel kell megülnötök.) Ezek az én ünnepnapjaim: 3Hat napig kell dolgozni, a hetedik nap legyen a teljes nyugalom napja, a szent összejövetel napja, akkor semmiféle munkát ne végezzetek.... Bővebben →

Április 19. – 50. nap

  Lev 21-22   A PAPOK SZENTSÉGE A) A papok. 21 1Az Úr azt mondta Mózesnek: „Szólj a papokhoz, Áron fiaihoz és közöld velük: Senki közületek ne tegye magát tisztátalanná övéinek holttestével, 2hacsak nem a legközelebbi rokona: anyja, apja, fia, lánya, testvére. 3Ezenkívül hajadon nővéréért is tisztátalanná válhat, ha az nála maradt mint rokon, és... Bővebben →

Április 18. – 49. nap

Lev 19-20 Erkölcsi és istentiszteleti előírások. 19 1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez és mondd meg nekik: Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. 3Mindenki tisztelje anyját és apját. Tartsátok meg szombatomat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 4Ne forduljatok a bálványok felé, és ne öntsetek... Bővebben →

Április 17. – 48. nap

  Lev 17-18 IV. A SZENTSÉG TÖRVÉNYE Az állatok levágása és feláldozása. 17 1Az Úr ezt mondta Mózesnek: 2„Szólj Áronhoz és fiaihoz, Izrael minden fiához és mondd meg nekik: Ez az Úr szava, ezt parancsolja nektek: 3Ha egy Izrael népéből való ember a táboron belül vagy azon kívül levág egy birkát, egy bárányt vagy egy... Bővebben →

Április 16. – 47. nap

  Lev 15-16 NEMI TISZTÁTALANSÁG A) A férfi. 15 1Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz: 2„Mondjátok meg Izrael fiainak: Ha egy férfi teste magfolyásban szenved, ez a magfolyás tisztátalan. 3Aki ilyen folyásban szenved, annak tisztátalanságára ez vonatkozik: Akár kiengedi a teste ezt a folyást, akár visszatartja, mindig tisztátalan. 4S a fekvőhely is, ahova az... Bővebben →

Április 15. – 46. nap

  Lev 13-14 EMBERI LEPRA A) Duzzadás, kiütés, folt. 13 1Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak: 2„Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessék Áronhoz, a főpaphoz, vagy valamelyik fiához, a paphoz. 3A pap vizsgálja meg a bőr betegségét. Ha a beteg részen a bőr elszíntelenedett, és... Bővebben →

Április 14. – 45. nap

Lev 11-12 III. A TISZTA ÉS TISZTÁTALAN MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE A TISZTA ÉS TISZTÁTALAN ÁLLATOK A) A szárazföldi állatok. 11 1Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz: 2„Mondjátok meg Izrael fiainak: Nézzétek, az összes szárazföldi állatok közül ezeket ehetitek. 3Minden állatot, amelyeknek hasított körmű, villás patája van, és amely kérődzik, megehettek. 4De vannak közöttük, amelyek kérődznek és... Bővebben →

Április 13. – 44. nap

Lev 8-10 II. A PAPOK BEIKTATÁSA A fölkenés szertartása. 8 1Az Úr így szólt Mózeshez: 2„Vedd magadhoz Áront a fiaival együtt, továbbá a ruhákat, az olajat, a bűnért való áldozati bikát, a két kost és a kosár kovásztalan kenyeret. 3Azután hívd össze az egész közösséget a megnyilatkozás sátorának bejáratához.” 4Mózes teljesítette az Úr parancsát; a... Bővebben →

Április 12. – 43. nap

Lev 6-7 A PAP ÉS AZ ÉGŐÁLDOZATOK A) Az égőáldozat. 6 1Az Úr szólt Mózeshez és ezt mondta: 2„Ilyen utasítást adj Áronnak és fiainak: Az égőáldozat szertartása a következő (az az égőáldozat, amely egész éjjel az oltár parazsán van reggelig, és amelyet az oltár tüze megemészt): 3A pap öltse magára a vászonköntöst, és vászonnadrág födje... Bővebben →

Április 11. – 42. nap

Lev 4-5 Az engesztelő áldozat. 4 1Az Úr szólt Mózeshez és ezt mondta: 2„Szólj Izrael fiaihoz és közöld velük: Ha valaki nem szándékosan vét az Úr valamelyik parancsa ellen, és e tiltott tettek közül elköveti az egyiket (akkor ez a teendő): A) A főpap. 3Ha a fölkent pap vétkezik, s ezzel a népet is bűnbe... Bővebben →

Április 10. – 41. nap

Lev 1-3 I. AZ ÁLDOZATOK SZERTARTÁSA Az égőáldozat. 1 1Az Úr hívta Mózest, és a megnyilatkozás sátorából ezt mondta neki: 2„Szólj Izrael fiaihoz és add tudtukra: Ha valaki közületek áldozatot mutat be az Úrnak, áldozatul hozhattok szarvasmarhát vagy juhot, kecskét. 3Aki szarvasmarhát mutat be égőáldozatul, hibátlan hímet ajánljon fel. A megnyilatkozás sátorának bejárata előtt áldozza... Bővebben →

Április 9. – 40. nap

Kiv 39-40 A főpap ruhái. 39 1A szentélyben való szolgálathoz a díszes ruhákat kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból csinálták. Elkészítették a ruhákat Áron számára, ahogy az Úr Mózes által megparancsolta. Az efod. 2Az efodot aranyból, kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból csinálta. 3Az aranylemezt vékonyra nyújtották, szálakra vágták,... Bővebben →

Április 8. – 39. nap

Kiv 36-38 36 1Becaleelnek és Oholiábnak, továbbá a többi hozzáértő embernek – akiknek az Úr érzéket és ügyességet adott a szentélyhez szükséges minden munka elvégzésére –, nekik tehát az a feladatuk, hogy mindent úgy készítsenek el, ahogy az Úr parancsolta.” A gyűjtés befejezése. 2Mózes ezután hívta Becaleelt, Oholiábot és a többi hozzáértő embert, akiknek az... Bővebben →

Április 7. – 38. nap

Kiv 34-35 A szövetség megújítása, a törvény táblái. 34 1Az Úr így szólt Mózeshez: „Faragj ki magadnak két olyan kőtáblát, mint az elsők voltak. Jöjj fel hozzám a hegyre és ráírom a táblákra azokat a szavakat, amelyek rajta voltak az elsőkön, amelyeket összetörtél. 2Holnap reggel légy készen, hogy hajnalban feljöhess a Sínai-hegyre, és ott a... Bővebben →

Április 6. – 37. nap

Kiv 31-33 A szentély elkészítői. 31 1Az Úr ezt mondta még Mózesnek: 2„Nézd, én név szerint meghívtam Becaleelt, Uri fiát, Hur unokáját, Júda törzséből, 3eltöltöttem Isten lelkével, hogy adjon neki ügyességet, értelmet és ismeretet minden mesterségre, 4hogy a munkát eltervezze és mindent kivitelezzen arannyal, ezüsttel és bronzzal; 5hogy a köveket tudja faragni és formálni, a... Bővebben →

Április 5. – 36. nap

  Kiv 29-30 Áronnak és fiainak fölszentelése: előkészület. 29 1A következő módon kell eljárnod, amikor Áront és fiait fölkened, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Végy egy fiatal bikát és két hibátlan kost, 2kovásztalan kenyeret és kovásztalan, olajjal meghintett kalácsot, valamint kovásztalan, olajjal meghintett lepényt. Ezeket lisztlángból készítsd el. 3Tedd őket kosárba és a kosarat hozd... Bővebben →

Április 4. – 35. nap

Kiv 27-28 Az égőáldozat oltára. 27 1Készíts egy oltárt akácfából, a hossza legyen öt könyök, a szélessége is öt könyök. Az oltár legyen négyszögletű és három könyök magas. 2A négy sarkára csinálj szarvakat, amelyek belőle jönnek ki, s utána az egészet vond be rézzel. 3Csinálj hozzá megfelelő edényeket a háj hamujának elviteléhez, továbbá a szükséges... Bővebben →

Április 3. – 34. nap

Kiv 25-26 Adakozás a szentélyre. 25 1 Az Úr így szólt Mózeshez: „Parancsold meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek adományokat. 2 Mindenkitől fogadjátok el, aki önként adja. 3 Ilyen dolgokat fogadhattok el: aranyat, ezüstöt, rezet, 4 kék és vörös bíbort, karmazsint, lenvásznat, kecskeszőrt, 5 vörösre festett báránybőrt, finom bőrt, akácfát, 6 olajat a lámpákba, fűszereket a... Bővebben →

Április 2. – 33. nap

Kiv 23-24 Az igazságosság, az ellenség iránti kötelesség. 23 1 Ne tégy hamis vallomást. Hamis tanúskodással ne segítsd azt, akinek nincs igaza. 2 Ne kövesd a többséget a gonoszságban, és a perben ne csatlakozzál a többség vallomásához, úgyhogy eltérsz az igazságtól. 3 A perben a szegényhez se légy részrehajló. 4 Ha ellenséged eltévedt marhájára vagy... Bővebben →

Április 1. – 32. nap

Kiv 21-22 A rabszolgákra vonatkozó törvény. 21 1 Terjeszd eléjük ezeket az utasításokat. 2 Ha héber rabszolgát vásárolsz, hat évig szolgáljon neked. A hetedik évben el kell bocsátanod. Váltságdíj nélkül váljék szabaddá. 3 Ha egyedül jött, egyedül bocsásd el. Ha házas volt, menjen vele a felesége is. 4 De ha gazdája adott neki feleséget, és... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑